Okuma Süresi: 4 dakika

Günümüzün temelleri geçmişte atılmıştır. Bugünün dünyasında kültürel ve ekonomik olarak önde olan batı medeniyetinin sıçraması ise -bileşik kaplar kuramındaki gibi- doğulu imparatorlukların gerilemesi ve batılı imparatorlukların oluşması ile ortaya çıkmıştır. Dünya tarihinde önemli bir evre olan bu emperyal çağ, tarihsel olarak birçok değişikliğe neden olmuştur.

Emperyal Çağ’dan Osmanlı İmparatorluğu Bölümü

Oğlak Yayınları’ndan Emperyal Çağ

Sömürgecilik dönemini de kapsayan bu dönem, Oğlak Güzel Kitaplar serisinden Robert Aldrich’in hazırladığı Emperyal Çağ adlı eserde ayrıntılı bir şekilde alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak, sırasıyla büyük bir güç haline gelen tüm batılı ülkelerin geçirdiği evreleri anahatları ile ele alınan eser, aynı serinin,

gibi oldukça özenle ve nitelikli bir şekilde hazırlanmış. Avustralya Sidney Üniversitesi’nde profesör olan ve Avrupa tarihi ile sömürgecilik tarihi üzerine çalışan Robert Aldrich’in hazırlamış olduğu eserde, her konu başlığı alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmıştır.

Sömürgecilik konusunda batı merkezli bir bakış açısı olan “medenileştirme” düşüncesi ile yazılmayan eser, sömürgecilik çağında batı dünyasının yapmış olduğu (kölecilik ve benzeri bir çok) yanlışlara da yer yer değinmesi ile, görece dengeli bir bakış açısı taşımaktadır.

160’ı renkli 285 görsel malzeme içeren eser, tıpkı Oğlak Güzel Kitaplar dizisinin diğer eserleri gibi, büyük boy, kuşe kağıda baskılı ve zevkli bir tasarıma sahiptir. Bu özellikleri sayesinde defalarca ve ilgiyle okunacak bir eser özelliği taşımaktadır. Bu çerçevede, Emperyal Çağ, tarihe ilgi duyanlar tarafından kitaplığa eklenecek güzel eserlerden biridir.

Emperyal Çağ’dan Rusya Bölümü

İçindekiler

Giriş: İmparatorluklara Genel Bakış, 6
1. Osmanlı İmparatorluğu: Esnek Bir Devlet Yönetimi, Nicholas Doumanis, 26
2. İspanya: Modern Sömürgeciliğin Soyağacı, Josep Fradera, 44
3. Portekiz: Eskidünya ve Yenidünya’da İmparatorluk Kuruculuğu, Jill Dias, 68
4. Hollanda: Emperyal Emeller Peşindeki Küçük Bir Ülke, Esther Captain ve Guno Jones, 92
5. İskandinavya: Avrupa Emperyalizminde Bir Taşralı, Knud J.V. Jespersen, 112
6. Britanya: Denizlerde Hâkimiyet, Kirsten Mckenzie, 128
7. Fransa: İmparatorluk ve Anavatan, Jacques Frémaux, 152
8. Rusya: İki İmparatorluk, Graeme Gill, 176
9. Avusturya-Macaristan: Orta Avrupa’nın Yapılanışı, Walter Sauer, 196
10. Tek Sömürgeli Belçika, Jean-Luc Vellut, 220
11. Almanya: Geç Kalan Güç, Joachim Zeller, 238
12. İtalya: Son İmparatorluk, Irma Taddia, 254
13. ABD: Yaşam Tarzıyla Bir İmparatorluk mu?, Frank Schumacher, 278
Notlar ve Kaynakça, 304
Görsel Malzeme Kaynakları, 315
Dizin, 319

Arka Kapak Yazısı

Osmanlı İmparatorluğu’ndan, İspanya, Portekiz, Hollanda, İskandinavya, Britanya, Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan, Belçika, Almanya, İtalya, ABD’ye kadar bugün yaşamakta olduğumuz dünyaya biçim veren, insan topluluklarının kaderlerine egemen olan, insanlığın ortak bilincinde gölgesini bırakan, tarih sahnesinden izleri silinmeyen, büyük imparatorluklar, konusunun uzmanlarının yazılarıyla ve 160’ı renkli 285 görsel malzemeyle anlatılıyor.

Emperyal Çağ’dan Fransa Bölümü

Künye

Kitabın Adı
Emperyal Çağ

Yazar
Robert Aldrich

Çevirmen
Nurettin Elhüseyni

Yayına Hazırlayan
Senay Haznedaroğlu

Sayfa Sayısı
336

Yayıncı
Oğlak Yayınları

İlk Baskı
2007

Baskı Sayısı
1 (Bir)

ISBN
978-975-329-608-8

Kitapsever Mecralarda Emperyal Çağ

Yazı Notları
İlk Yayın Tarihi, 22/07/2021
Son Güncelleme Tarihi, 07/08/2021
Boosted Uygulaması Ölçümüne Göre,
Çalışılan Gün, 2 gün
Çalışma Süresi, 1 saat 35 dakika

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir